Laroz Hakkında

Laroz’un, ne anlama geldiği kesin bilinmemektedir. çok okuyan bir laroz’ludan duyduğuma göre okul anlamına geliyormuş. laroz’dan önce bölgenin ismi bazı kitaplarda “aput” olarak geçmektedir. batısında melyat, doğusunda pazar, güneyinde xaçapit, kuzeyinde karadeniz bulunmaktadır.
Laroz’un ilk ne zaman kurulduğu bilinmemekte, çok eski çağlardan beri yerleşim yeri olduğu sanılmaktadır. ilk defa köy şimdiki sivrikale diye bilinen yerin dere ağzında kurulduğu kesinlik kazanmaktadır. buraya ilk yerleşen insanların ormancılık ve balıkçılık ile uğraştıkları söylenebilir. çünkü elli yıl öncesine kadar bu iki uğraş hala önemlerini koruyorlardı.
ilk çağlarda ormandan kestikleri odunları dere suyu yardımıyla sahile indirerek satıyorlardı. daha sonraları yöreye gelen cenevizliler’den öğrendikleri şarapçılıkla uğraşmaya başlamışlar. şarap üretmek için üzüm bağları oluşturdular. 1930’lardan sonra yavaşça yöreye yayılmaya başlayan çay tarımı ile uğraşmış, yöre halkı. bunların birincisi ormanın tükenişi ile bitti. ikincisi yöreye osmanlı devleti’nin hakimiyeti ile şarapçılık ile uğraşmak günah sayıldığı için terk edildi. çok az üzüm asmaları kızılağaçlarda pekmez yapmak için günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. bölgede halen yoğun olarak uğraşılan çay tarımı vardır. yeni yeni uğraş alanı olarak halk kivi ile tanışmaktadır. 
Laroz ve Eski Evler
Her evin çevresindeki arazi o evde yaşanlara aittir. evin yanında bir ”serender” mutlaka bulunur. serenderler dört bazen altı direk üstüne yapılmış yapılardır. altında “oçambre” denilen dibekler bulunur. yine evin yanında bir su kuyusu olur. bu kuyular daha sonra 1950’lerden itibaren çeşmelere dönüşmüştür. dere üzerinde bazen sülalenin ortak kullandığı bir değirmen mutlaka olur. evin yine bir avlusunda xale yani tuvalet yapılırdı. evin rüzgar alan cephesine karayemiş ağaçları dikilirdi. karayemişe lazca “m3u”, türkçe’de ise karayemiş ya da laz kirazı denir. bu evler ahşap yapılardır. 19. yüzyılda şömine ve bacalar eklenerek geliştirildi. eski laz evlerinin dumanı tavana çıkıp, saçaklardan dışarı çıkardı. baca eklendikten sonra yavaşça evin içinde bir mutfak bölümü oluşmaya başladı. yine dışarıda olan tuvalet eve bitişik bir bölüm haline getirildi. banyolar gizli döşemede kapakla açılıp kullanılan sonra kapağı örtüldüğünde döşeme olarak kullanılan odanın bir bölümü idi. bölge insanı kapalı bir toplum olduğu için o zaman da böyle bir yöntem geliştirdiler.
Bu evler 1950’lerden sonra yavaş yavaş yıkılarak yerine betonarme binalar yapıldı. bu evler yapılırken hep birbirine özenerek laroz’da ne kadar eski ev varsa peyderpey yıkılarak betonarme yeni binalar yapıldı. laroz’da eski evler imece yöntemi ile köylünün başında bir usta ile yapılırken yeni evler gelişen sosyal yaşam gereklerine göre herhal ev yaptıranlar ücretli insan çalıştırılarak yaptırılmıştır. bugün laroz’da eski evlere ve serenderlere rastlanamamaktadır.